Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – reprezentacja dwóch stron transakcji – część 2

Pośrednik w obrocie nieruchomościami a negocjacje   Trudno mówić o zawodowym pośrednictwie w obrocie nieruchomości w którym,  nie musielibyśmy mierzyć się  z procesem negocjacji (z łac. negotiatio - co oznacza się zajmowanie się handlem). By sytuacja gdzie negocjacje będą nieodzowne zaistniała, musi dojść do sporu - miedzy co najmniej dwoma osobami lub podmiotami.Między [...]